Tượng Tây phương Tam Thánh
Tượng Tây phương Tam Thánh

Đồ thờ Khai Minh chuyên cung cấp tượng phật, tượng thánh, tượng mẫu với các kích thước khác nhau từ chất liệu gỗ như: Gỗ Mít, gỗ Hương đỏ… Gỗ đã xử lý chống mối mọt, gỗ lõi không rác đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Để tư vấn và đặt tượng vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong thiền môn, “Tây Phương Tam Thánh” thì Tượng Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Tượng Phật A Di Ðà, bên tay trái là Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Hai vị Bồ Tát Đại Thế Chí và Quán Âm Bồ Tát là hai trợ thủ đắc lực cho Phật A Di Đà để giáo hoá và tiếp dẫn chúng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.

Tượng Tây Phương Tam Thánh
Tượng Tây Phương Tam Thánh

Hình tượng Phật A Di Đà trong Tam thánh phật

Tượng Tượng Phật A Di Đà đứng trên hoa sen,mắt Ngài nhìn xuống, tay trái bắt ấn cam lồ và đưa lên ngang vai, tay mặt duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi cứu vớt những chúng sanh đang đắm chìm trong bể khổ. Theo trong mật giáo giải thích: tay mặt Phật đưa lên biểu thị tứ thánh (Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật), tay trái duỗi xuống biểu thị lục phàm (Thiên, nhơn, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỉ, địa ngục).

Tượng Phật A Di Đà
Tượng Phật A Di Đà
Tượng Phật A Di Đà đứng trong tam thánh
Tượng Phật A Di Đà đứng trong tam thánh

Hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật

Bồ tát Quán Thế Âm tu hạnh từ bi, thường cứu khổ chúng sanh, nên người ta thường xưng tán Ngài là Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.  Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu.

Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật
Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật
Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật
Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật
Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật
Bồ tát Quán Thế Âm trong Tam thánh phật

Hình tượng Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật

Bồ Tát Ðại Thế Chí biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí tay cầm cành hoa sen màu xanh. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch, không dính danh lợi thế gian, có sức mạnh tự tại vượt thoát khỏi bùn nhơ, thành tựu trí tuệ.

tượng Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
tượng Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
Tượng Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
Tượng Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
Bồ tát Đại Thế Chí trong Tam thánh phật
Tượng Tam Thánh gỗ Hương sơn PU
Tượng Tam Thánh gỗ Hương sơn PU
Tượng Tam Thánh gỗ Hương gỗ Mít
Tượng Tam Thánh gỗ Hương gỗ Mít
Tượng Tam Thánh gỗ Hương sơn son thếp bạc
Tượng Tam Thánh gỗ Hương sơn son thếp bạc