Bộ tượng Tứ Phủ Chầu Bà
Bộ tượng Tứ Phủ Chầu Bà

Mẫu Tượng: Tượng Tứ Phủ Chầu Bà .

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít…(Chất liệu gỗ chuyên làm tượng thờ)

Hình tượng: Tượng Tứ Phủ Chầu Bà.

Chất liệu sơn: Sơn son thếp vàng hoặc sơn kiểu giả cổ.

Kích thước: Tùy theo không gian thờ cúng và các cung trong thước Lỗ Ban.

Đặt hàng: Liên hệ.

Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà
Tứ vị Thánh bà

TỨ PHỦ CHẦU BÀ (Tứ vị Thánh bà hay Tứ Vị Chầu Bà) được coi là hóa thân phục vụ trực tiếp của Tứ Vị Thánh Mẫu. Tuy gọi là Tứ Vị Chầu Bà đại diện cho Tứ phủ, nhưng số lượng các vị thánh Chầu có thể tăng lên tới 12. Tuy nhiên trong số đó các Chầu bà từ Đệ Nhất tới Chầu Lục cùng Chầu bé thường hay giáng đồng, được biết đến rõ thần tích, có nơi thờ phụng riêng, còn các vị thánh khác ít giáng đồng và không mấy người biết tới.

– Chầu Đệ Nhất ( hóa thân thánh mẫu Thượng Thiên ). Thiên phủ
– Chầu Đệ Nhị ( Nhạc phủ ): Danh hiệu Ngôi kiều công chúa
– Chầu Đệ Tam ( hóa thân Mẫu Thoải ) Thoải phủ: Danh hiệu Thủy Điện công chúa
– Chầu Thác Bờ ( Thoải phủ, Nhạc phủ): có người hầu giá thứ 3, tức là chầu đệ tam, bà chúa Thác bờ.
– Chầu Đệ Tứ khâm sai Tứ phủ ( địa phủ): danh hiệu Chiêu dung công chúa. Đình Cốc thượng là nơi tôn thờ Chiêu dung công chúa Lý Ngọc Ba
– Chầu Ngũ thờ ở Suối Lân , Lạng Sơn ( Nhạc phủ) : Danh hiệu Suối Lân công chúa
– Chầu Lục ( Nhạc phủ) Danh hiệu Lục cung công chúa
– Chầu Bảy ( Nhạc phủ) Danh hiệu Tân la công chúa
– Chầu Bát thờ ở Tiên La Thái Bình ( Nhạc phủ ): Danh hiệu nữ tướng Bát nàn
– Chầu Cửu ( Cửu Huyền Thiên Nữ – Bỉm sơn – Thanh Hóa )
– Chầu Mười ở Mỏ Ba ( Đồng Mỏ – Chi Lăng ) Nhạc phủ: Danh hiệu nữ tướng Đồng mỏ Chi lăng
– Chầu bé ở Bắc Lệ ( Nhạc phủ) Danh hiệu Chầu bé Bắc lệ
– Chầu bà Bản đền: Danh hiệu thủ điện công chúa

Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà đẹp
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà
Tượng Tứ Phủ Chầu Bà