Y môn gỗ sơn son thếp vàng
Y môn gỗ sơn son thếp vàng

Y môn thờ chạm Tứ linh Trung tâm, trên chạm lưỡng long tranh châu, Y môn được làm gỗ Mít hoặc Dổi hoàn thiện sơn son thếp vàng.  Y môn thường phối hợp với bộ hoành phi câu đối tạo trang nghiêm cho bàn thờ.